Vydáno: 6. 11. 2019
Otázky a odpovědi: Přiznání k DPH a kontrolní hlášení při zpětné registraci k DPH Ing. Martin Děrgel Podnikatel, neplátce DPH, překročil v měsíci únoru roku 2018 obrat pro povinnou registraci k DPH. Na tuto skutečnost přišel pozdě až v srpnu roku 2019. Podá přihlášku k registraci k DPH, plátcem DPH se stává od 1. 4. 2018. Opraví všechny vydané faktury od dubna roku 2018 doposud. Všechna uskutečněná plnění jsou v režimu přenesené povinnosti. To znamená, že opraví vydané faktury, doplní na doklad „daň odvede zákazník“ a předá druhé straně. Je možné všechny vydané faktury v režimu přenesení daňové povinnosti uvést až v přiznání k DPH a kontrolním hlášení za období srpen 2019? Jde o to, abychom se vyhnuli pokutám za pozdní podání kontrolního hlášení. V dotazovaném případě došlo k situaci, že tazatel – podnikatel v roli dodavatele zdanitelných plnění ve stavebnictví – se automaticky ze zákona sice stal plátcem DPH – z důvodu překročení limitu obratu ve smyslu § 6 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) – ovšem nesplnil svou registrační povinnost – do 15 dnů od plátcovství podat přihlášku k DPH správci daně dle § 94 zákona o DPH, načež by byl ihned zapsán do registru plátců. Tento prohřešek dodavatele sice nic nezměnil na skutečnosti, že se stal plátcem automaticky ze zákona – již od 1. 4. 2018 - nicméně jeho odběratelé (podnikatelé, kteří v té době již byli plátci DPH) se v inkriminované době nemohli dozvědět o tom, že tento jejich dodavatel (tazatel) již je plátce – protože tento údaj tehdy, resp. až do srpna 2019 nebyl ještě zapsán v centrální evidenci, respektive v registru plátců DPH. Odběratel proto nemohl ani při nejlepší vůli vědět o tom, že dodavatel je již plátcem – vždyť ani samotný dodavatel (tazatel) to déle než rok a půl netušil…
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 12-13/2019.