Vydáno: 8. 11. 2019
Úroky z prodlení placené správci daně – výběr z judikatury Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, BD Consult, s.r.o. S pozdě uhrazenými daňovými povinnostmi souvisí další nepříjemný následek – úroky z prodlení. Situaci dále komplikuje skutečnost, že naskakují automaticky přímo ze zákona a platební výměr, který na ně správce vystavuje, je pouze deklaratorní a k jeho předání daňovému subjektu dochází často až s velkým časovým odstupem. Zajímavým rozsudkům správních soudů z této oblasti je věnován dnešní výběr z judikatury správních soudů. Z judikatury 1. Neexistující povinnost vydat před exekucí platební výměr na úroky z prodlení (podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2019, čj. 1 Afs 271/2016-77)