Vydáno: 29. 11. 2019
Novela zákona o obchodních korporacích Dmytro Krasovskyj, právní asistent Poslanecká sněmovna projednává vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), a další související zákony 1) . Po vyjádření ústavně právního výboru bylo 3. čtení tohoto zákona zařazeno na pořad 35. schůze Poslanecké sněmovny. K rekodifikaci soukromého práva došlo v roce 2014 a zákon o obchodních korporacích je tak účinný již více než 5 let. Na základě aplikační praxe jej Ministerstvo spravedlnosti průběžně analyzovalo a vyhodnocovalo a dospělo k závěru, že nynější právní úprava je nedostatečná. Ministerstvo spravedlnosti předložilo podstatně širokou novelu. Na prostoru, který je v tomto periodiku věnován legislativním novinkám není možné připravovanou novelu pojmout obšírně. Z tohoto důvodu se zaměřím pouze na určité instituty, jež mají být změněny a upraveny. Samozřejmě novela ještě není přijatá a než bude završen legislativní proces, může se stát ledacos, avšak již nyní se dá předpokládat, že s určitými kosmetickými úpravami bude přijata v této podobě.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 11/2019.