Vydáno: 29. 11. 2019
Otázky a odpovědi: Rezervní fond Ing. Zdeněk Morávek Dle § 30 odst. b) zákona č. 250/2000 Sb. lze rezervní fond použít k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady. Toho jsme v průběhu l. pololetí roku 2019 využili a finanční prostředky rezervního fondu jsme čerpali. Koncem roku 2019 již tyto finanční prostředky nebudeme potřebovat a chtěli bychom je opět do rezervního fondu vrátit. Lze to takto provést? Zákon o tom nic neříká. Odpověď:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 11/2019.