Vydáno: 29. 11. 2019
Účetní závěrka pro vybrané účetní jednotky 2019 doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Ve smyslu § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), jsou vybranými účetními jednotkami organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. S výjimkou organizačních složek státu se jedná o právnické osoby. Zákon o účetnictví je podle § 1b odst. 5 písm. b) kategorizuje vybrané účetní jednotky (dále také VÚJ“) jako velké.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 11/2019.