Vydáno: 8. 1. 2020
Prošlo odborným dohledem
Pohledávky v daních z příjmů a DPH Ing. Martin Děrgel V obecné mluvě představuje pohledávka nárok věřitele požadovat od dlužníka peníze, z čehož plyne hlavní problém a riziko tohoto „papíru na peníze“ – že tím „papírem“ to také skončí a věřitel za něj žádné peníze nedostane. Obvykle se v ekonomických publikacích pohledávky řeší hlavně z právního a účetního hlediska, aby byly dostatečně zajištěny a zvýšily výnosy ve správný čas. V daních z příjmů jde totiž o jednoduchou, až nudnou záležitost – u věřitele se zpravidla přejímá účetní stav, resp. u toho neúčtujícího se čeká na úhradu. Rovněž pro DPH nebývají pohledávky nijak zajímavé, vše podstatné se odehraje ihned při dodání zboží či poskytnutí služby. Jenže... Někdy pohledávky nestandardně potrápí i obě zmíněné daně, zejména když dlužník neplatí a neplatí. Obvyklý „život“ pohledávek Pan Petr chtěl synovi koupit koloběžku, a proto zašel k obchodníkovi, kde si nevybral z vystavených modelů, ale z katalogu jeho dodavatele, který pro pana Petra – v roli zákazníka – objedná. Tím byla mezi nimi uzavřena kupní smlouva (ať už písemná, nebo ústní), kde má každá strana vymezenou smluvní povinnost a právo.