Vydáno: 8. 1. 2020
Prošlo odborným dohledem
Daňové řešení podpory výzkumu a vývoje Ing. Ivan Macháček Poplatník daně z příjmů fyzických osob si může uplatnit jak nezdanitelné části základu daně vymezené v § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), tak položky odčitatelné od základu daně, které jsou obsahem § 34 ZDP. Podle § 34 ZDP může postupovat i poplatník daně z příjmů právnických osob. 1. Vymezení položek odčitatelných od základu daně v § 34 ZDP Na rozdíl od položek nezdanitelných částí základu daně dle § 15 ZDP lze položky odčitatelné od základu daně, vymezené v § 34 ZDP, uplatnit i v následujících zdaňovacích obdobích za zákonem stanovených podmínek. Jedná se o následující odpočty: