Vydáno: 8. 1. 2020
Prošlo odborným dohledem
Cestovní náhrady – časté chyby JUDr. Marie Salačová Mezi nejčastější právní úkony zaměstnanců ve všech odvětvích národního hospodářství patří nepochybně jejich pracovní cesty, a to jak tuzemské, tak zahraniční. Platná právní úprava přiznává všem zaměstnancům při jejich pracovních cestách ze strany zaměstnavatele náhradu výdajů, které jim vzniknou v souvislosti s výkonem práce v rozsahu a za podmínek stanovených v sedmé části zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a to na základě principu prokazatelnosti. Úhrada neprokázaných výdajů z pracovních cest Základními zmíněnými náhradami stanovenými v § 156 odst. 1 citovaného zákona jsou: