Vydáno: 8. 1. 2020
Prošlo odborným dohledem
Pokuty za opožděné tvrzení daně v judikatuře správních soudů Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, BD Consult, s. r. o. Ne vždy se podaří daňovým poplatníkům podat přiznání včas. Daňový řád pro tyto případy počítá s pokutou za opožděné tvrzení daně. I zde však vznikají spory. Výběru z judikatury správních soudů v oblasti těchto sankcí je věnován následující příspěvek. Z judikatury 1. Pokuta za opožděné tvrzení daně je trest (podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 3. 2019, čj. 4 Afs 351/2018-60)