Vydáno: 8. 1. 2020
Prošlo odborným dohledem
Oddlužení podnikatelů Mgr. Ing. Veronika Hejná Nejen spotřebitel, ale též živnostník se může dostat do špatné finanční situace, kdy již nebude schopen platit své splatné závazky. Mnohdy je úpadek podnikatele důsledkem druhotné platební neschopnosti, tedy nedobytnosti jeho pohledávek za dlužníky. Zatímco do začátku roku 2014 nebylo možné, aby podnikající fyzická osoba řešila svůj úpadek oddlužením, stávající právní úprava již podmínky oddlužení podnikatelů vymezuje detailně. K právní jistotě přispěla také tzv. oddlužovací novela insolvenčního zákona s účinností od 1. 6. 2019. Nadto musí Česká republika do poloviny roku 2021 transponovat do svého právního řádu evropskou směrnici z června 2019 o rámcích preventivní restrukturalizace1).