Vydáno: 8. 1. 2020
Prošlo odborným dohledem
Zákonné limity postoupení pohledávky a ručení za dobytnost Mgr. Ing. Veronika Hejná S účinností od 1. 1. 2014 upravuje postoupení pohledávky občanský zákoník 1) v  § 1879 a následujících. Systematicky je postoupení pohledávky zařazeno mezi změny závazků v podobě změny věřitele. Na rozdíl od předchozí právní úpravy je nyní při cesi pohledávky ponechán větší prostor pro ujednání smluvních stran. Zatímco dříve ručil postupitel za dobytnost pohledávky pouze pro případ, že se k tomu výslovně zavázal, ručí nyní přímo ze zákona. K postoupení pohledávky podle občanského zákoníku Smlouvou, pro niž není obecně zákonem předepsána písemná forma, převádí původní věřitel (postupitel, cedent) pohledávku nebo její část na nového věřitele (postupníka, cesionáře). Od povinné písemné formy smlouvy o postoupení bylo upuštěno, avšak z pohledu plnění důkazní povinnosti smluvních stran v případě soudního sporu je písemná forma nezbytná. Povinně písemná forma pod sankcí neplatnosti zůstává stanovena pro postoupení pohledávek vyplývajících ze smluv, které musí být uzavírány v písemné formě ze zákona.