Vydáno: 23. 1. 2020
Prošlo odborným dohledem
Změny v DPH u intrakomunitárního obchodu se zbožím aneb quick fixes od 1. 1. 2020 Petr Linx, manažer daňového oddělení & specialista na DPH, BDO Czech Republic s.r.o. Opatření rychlé nápravy neboli quick fixes mají za cíl sjednotit pravidla v oblasti DPH pro obchodování se zbožím v rámci EU. Česká republika již započala proces implementace legislativy EU ve vztahu ke quick fixes do českého zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Dle platné a již účinné směrnice Rady EU č. 2018/1910 a prováděcího nařízení Rady EU č. 2018/1912 (dále jen „Evropská legislativa“ nebo „Směrnice“ či „Nařízení“) se aplikují quick fixes pro následující oblasti: