Vydáno: 11. 2. 2020
Prošlo odborným dohledem
Daňové řešení podílových fondů Ing. Ivan Macháček V článku se budeme věnovat investování volných finančních prostředků poplatníka (investora) do podílových fondů a ukážeme si daňové řešení odkupu podílových fondů, a to v návaznosti na daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019. Kolektivní investování a investiční fondy Kolektivní způsob investování upravuje zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Kolektivním investováním se rozumí nepřímý způsob investování na kapitálových trzích prostřednictvím specializovaných společností, přičemž základem kolektivního investování je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu.