Vydáno: 11. 2. 2020
Prošlo odborným dohledem
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019 Ing. Jiří Vychopeň Při zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob se poplatníci řídí zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), ve kterém došlo od zdaňovacího období roku 2019 k některým dílčím změnám, z nichž se poplatníků daně z příjmů fyzických osob, kteří podávají za toto zdaňovací období daňové přiznání, týkají zejména tyto změny. Novelou ZDP obsaženou v části první zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, došlo s účinností od 1. 4. 2019 v § 7 odst. 7 a v § 9 odst. 4 ZDP ke zvýšení limitu příjmů pro uplatnění procentních výdajů z dosavadních 1 000 000 Kč na 2 000 0000 Kč s tím, že podle přechodného ustanovení v čl. II zákona 80/2019 Sb. se tato změna použije poprvé pro zdaňovací období roku 2019.