Vydáno: 11. 2. 2020
Prošlo odborným dohledem
Účast daňového subjektu u místního šetření JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2019, sp. zn. 7 Afs 368/2018, www.nssoud.cz K předpisům: