Související výkladová hesla

Zdaňovací období
Vydáno: 11. 2. 2020
Prošlo odborným dohledem
Průběžné faktury za plnění rozložené v delším období JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2019, sp. zn. 10 Afs 60/2019, www.nssoud.cz K předpisům: