Vydáno: 11. 2. 2020
Prošlo odborným dohledem
Použití přihlašovacích údajů odvolaného statutára JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2019, sp. zn. 7 Afs 377/2018, www.nssoud.cz K předpisům: