Vydáno: 12. 2. 2020
Otázky a odpovědi: Fakturace zboží do USA a dodání zboží do EU Ing. Ladislav Pitner Společnost A (tuzemský plátce DPH) bude fakturovat společnosti B do USA dodání zboží. Zboží však bude přepraveno z ČR pouze do Rakouska, kde bude ukončena doprava zboží a zboží bude v Rakousku zůstávat. Společnost B (z USA), nemá v Rakousku ani provozovnu, ani VAT. Přeprava zajišťuje společnost A na své náklady. Jak to bude s DPH u tohoto případu? Kam se bude uvádět do přiznání k DPH? Podle § 13 odst. 1 se pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), dodáním zboží rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník, pokud tedy vlastnictví ke zboží nabyde společnost B z USA, jedná se o dodání zboží, předpokládám, že samozřejmě za úplatu, takže se jedná o dodání zboží, které je podle § 2 zákona o DPH předmětem daně.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 3/2020.