Vydáno: 13. 2. 2020
Předražená cena plnění JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Cena za stěžovatelkou přijatá zdanitelná plnění byla „předražena“ takovým způsobem, že i průměrný daňový subjekt bez speciálních znalostí by mohl a měl vědět, že se jednalo o ceny neobvyklé a přemrštěné, k jejichž výši stěžovatelka navíc neposkytla žádné ekonomicky racionální zdůvodnění. K předpisům: