Vydáno: 17. 2. 2020
Schváleno redakční radou
Sdružení jako plátce DPH Ing. Jan Rambousek, LL.M., daňový poradce Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 20. listopadu 2019 ve věci C-400/18 Infohos K předpisům: