Vydáno: 24. 2. 2020
Prošlo odborným dohledem
Registrační povinnosti daňových subjektů Ing. Jiří Vychopeň Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „“), upravuje proces registrace k daním (registrační řízení), v rámci kterého je pouze obecně stanoven vznik registrační povinnosti, zatímco podmínky, za kterých jsou daňové subjekty (tj. poplatníci nebo plátci, popřípadě jejich právní nástupci) povinni se registrovat k jednotlivým daním, jakož i podmínky pro zrušení registrace, upravují příslušné hmotněprávní daňové zákony. Poznámka: Registrační povinnost není stanovena pro poplatníky daně z nabytí nemovitých věcí ani pro poplatníky daně z nemovitých věcí.