Vydáno: 26. 2. 2020
Prošlo odborným dohledem
Účetnictví společenství vlastníků jednotek – 2. část Ing. Naděžda Klainová V následující části seriálu se po krátkém seznámení se směrnou účtovou osnovou zaměříme na správu domu. Nové členění činností správy stejně jako nová možnost přispívat na správu i jinak než formou záloh se promítají do vícestupňového členění příspěvků na správu. Tuto skutečnost řeší účetní různě. Jednou z možností je využití analytického trojčíslí účtů příspěvků na správu i účtů nákladů z nich hrazených. Účtový rozvrh, směrná účtová osnova Před zahájením účtování musí být k dispozici účtový rozvrh. Je to seznam účtů potřebných k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 2/2020.