Vydáno: 23. 3. 2020
Prošlo odborným dohledem
Umění odejít aneb zánik účasti společníka v s. r. o. doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Pojďme se věnovat problematice, která mnohé začne zajímat, až když jsou před ni postaveni. Je to řešení zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným. Založit společnost s ručením omezeným je v podstatě jednoduchý úkon, který je navíc provázen entusiasmem. Člověk nebo skupina osob se nadchnout pro vytvoření určitého cíle, kterého chtějí dosáhnout pod střechou kapitálové obchodní společnosti, jenž je organizačně přívětivá, v dnešních podmínkách nenáročná administrativně i finančně, a tak není divu, že rok od roku společností s ručením omezeným přibývá. Vezmeme-li si startovací limit před deseti lety, tj. v roce 2009, bylo v České republice zaregistrováno 296 787 společností s ručením omezeným, tj. téměř 93 % kapitálových společností. Od té doby přirostlo více než 57 % s. r. o., v roce 2019 se očekává, že jich bude až 480 000 (viz tabulka č. 1).