Vydáno: 23. 3. 2020
Prošlo odborným dohledem
Doručování od finančního úřadu Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová Adekvátní a včasná reakce na písemnost doručenou od finančního úřadu je v daňovém řízení naprosto zásadní, protože kromě osobních jednání probíhá naprostá většina různých nejen kontrolních postupů korespondenční formou. Daňový subjekt by tedy měl pečlivě monitorovat, jaké písemnosti mu správce daně zasílá. Doručením písemnosti se totiž rozbíhá lhůta na případnou reakci. Tento článek připomíná základní pravidla pro doručování a několika praktickými příklady upozorňuje na vybraná úskalí týkající se doručování od finančního úřadu. Pravidlům doručování je věnováno hned třináct ustanovení, konkrétně § 39–51 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Některá speciální pravidla jsou však navíc zakotvena i ve speciálních hmotně-právních daňových zákonech, které pak mají před daňovým řádem přednost.