Vydáno: 23. 3. 2020
Prošlo odborným dohledem
Mzdové náklady z daňového a účetního hlediska Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce Mzdové a související náklady patří mezi významné náklady převážné většiny podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. Cílem tohoto příspěvku je blíže se zaměřit na účetní a daňové souvislosti mezd a jimi vyvolaných mzdových nákladů, a to zejména z pohledu podnikatelských subjektů. Nejdříve se zaměřme na účetní hledisko. Z § 24 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že položka "D. Osobní náklady" obsahuje: