Vydáno: 23. 3. 2020
Prošlo odborným dohledem
Obchodní majetek Ing. Jiří Vychopeň Obchodní majetek byl do konce roku 2013 definován ve třech různých podobách. Od roku 2014 má obchodní majetek již "jen" dvě různé podoby, přičemž se jedná o zvláštní daňový pojem, který je definovaný jinak pro účely daní z příjmů a jinak pro účely daně z přidané hodnoty. Tuto dvojí podobu obchodního majetku je nutno důsledně rozlišovat, a to zejména podle účelu, ke kterému příslušný majetek slouží nebo je určen. Od roku 2014 je „obchodní majetek“ vymezen výhradně jen pro daňové účely, a to: