Vydáno: 23. 3. 2020
Prošlo odborným dohledem
Informace GFŘ, koordinační výbory, judikatura v DPH Ing. Petr Vondraš, daňový poradce BDO Czech Republic s.r.o. V dalším ohlédnutí za oficiálními výkladovými dokumenty se budeme věnovat zejména rozsáhlé informaci Generálního finančního ředitelství k opravě základu daně u nedobytných pohledávek, režimu DPH u karet pro čerpání plnění od třetích osob, který byl uzavřen na lednovém zasedání koordinačního výboru a na závěr přidáme jako obvykle aktuálně uzavřený judikát, tentokráte z dílny Nejvyššího správního soudu. Oprava základu daně a odpočtu u nedobytných pohledávek Novelou zákona o DPH, účinnou od 1. 4. 2019, bylo do zákona doplněno několik ustanovení týkajících se opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky (§ 46–46g ZDPH). Několik dnů před Vánocemi byla vydána ze strany Generálního finančního ředitelství (GFŘ) informace, která na příkladech popisovala, jak by dle zákona a představy ředitelství měla novinka v praxi fungovat.