Vydáno: 7. 4. 2020
Otázky a odpovědi: Spolupracující osoba a nárok na ošetřovné Ing. Marta Ženíšková Má spolupracující osoba nárok na ošetřovné? Spolupracují osobou je manželka vykonávající hlavní činnost, příjmy manžela rozdělené na manželku jsou 40 %. Z nemocenského pojištění nenáleží OSVČ ošetřovné. Spolupracující osoba se považuje za OSVČ. Živnostenské úřady budou proplácet OSVČ dotaci z programu „Ošetřovné“. Na webové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu jsou podrobné informace. Spolupracující osoba má nárok na tuto dotaci, pokud vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost. Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.