Vydáno: 20. 4. 2020
Prošlo odborným dohledem
Odpisování majetku – účetní odpisy prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. V rámci následujícího textu se zaměříme na odpisování dlouhodobého hmotného majetku. Budou představeny základní metody účetního odpisování a nastíněna bude rovněž otázka stanovení zbytkové hodnoty a komponentní odpisování. Odpisy majetku vyjadřují jeho trvalé znehodnocení.