Vydáno: 19. 5. 2020
Legislativní novinky k 30. 4. 2020 Ing. Jiří Dolejš LL.M., Brantl & Partners, s.r.o. V minulém vydání legislativních novinek jsme Vás informovali o opatřeních v daňové oblasti zaváděných českou vládou, která měla za cíl oslabit negativní dopady restriktivních opatření na daňové subjekty v souvislosti s virovou pandemií. Jelikož byla v té době tato opatření zaváděna narychlo, různou formou a často docházelo zejména v mediích k jejich nepřesné interpretaci, považujeme za důležité s odstupem času ta nejdůležitější daňová opatření ještě jednou shrnout, popřípadě korigovat nejčastější mylné interpretace. Dále také uvádíme některé, dle našeho názoru, zajímavé návrhy dalších daňových opatření. Kompenzační bonus OSVČ Dne 14. 4. byl ve Sbírce zákonů vyhlášen tzv. zákon o kompenzačním bonusu. Bonusovým obdobím je období od 12. 3. do 30. 4. 2020. S ohledem na další vývoj v této oblasti je nutné toto období nazývat tzv. prvním bonusovým obdobím. Výše kompenzačního bonusu činí 500 Kč za den, částka bonusu za plný počet dnů tohoto období tak činí 25 000 Kč. O kompenzační bonus může žádat jak OSVČ hlavní, tak vedlejší, avšak s výjimkou vedlejší činnosti z důvodu zaměstnání. I když daný bonus byl prezentován jako plošný, předmětný zákon jasně uvádí podmínku, že na bonus je nárok, pokud OSVČ nemohla samostatnou výdělečnou činnost zcela nebo zčásti vykonávat z důvodů uvedených v zákoně nad míru obvyklou. Žádost je nutné podat finančnímu úřadu nejdéle do 29. 6. 2020.