Vydáno: 22. 5. 2020
Odměny členů výboru SVJ Ing. Zdeněk Morávek V následujícím příspěvku bychom stručně zrekapitulovali úpravu odvodu pojistného a daně z příjmů u odměn členů výboru společenství vlastníků jednotek, a to podle stavu, který je platný k počátku roku 2020. Odměny členů výboru SVJ patří mezi příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), jedná se o odměny členů orgánu právnické osoby podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP. Tyto odměny se zdaňují v závislosti na tom, zda člen výboru jako zaměstnanec podepsal u SVJ jako zaměstnavatele prohlášení k dani či nikoliv. Pokud prohlášení k dani podepsal, bude tento příjem zdaněn zálohovou daní a budou uplatněny slevy na dani a daňové zvýhodnění, jejichž uplatnění bude člen výboru v prohlášení k dani požadovat.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 6/2020.