Vydáno: 22. 5. 2020
Otázky a odpovědi: Inventura zásob Ing. Ivana Pilařová Firma provádí inventuru zásob 1x ročně. Neprovádí ji však 31. 12. ale vždy v lednu. Myslím, že to neodpovídá zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a fyzická inventura by se měla dělat nejdříve čtyři měsíce před 31. 12. ke dni, který předchází 31. 12. (rozhodný den) a následně je možné vypořádávat dva měsíce inventarizační rozdíly. Jaké postihy firmě hrozí, pokud inventuru provádí až v lednu a stav k 31. 12. dopočítává dle prodaného zboží za období 31. 12. až lednový termín inventury? Ustanovení § 30 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), skutečně definuje, že pokud je rozhodnutím účetní jednotky stanoven jako rozhodný den jiný den, než je rozvahový den, musí tento rozhodný den předcházet rozvahový den. Rozdíl pohybu zásob mezi těmito dvěma dny se doloží přírůstky a úbytky z účetnictví. Postup je stejný jak při periodické, tak i při průběžné inventarizaci. Z toho bohužel vyplývá, že účetní jednotka postupuje v rozporu se zákonem.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 6/2020.