Související výkladová hesla

Stavby, budovy, domy a jednotky


Vydáno: 22. 5. 2020
Rozsudek SD EU ve věci „převodu pozemku, na kterém se nachází budova určená k demolici, za účelem výstavby nové nemovitosti“ z pohledu daně z přidané hodnoty Ing. Mária Mikulecká Nová definice stavebního pozemku, která je platná od ledna roku 2016, vymezuje stavební pozemek jako pozemek určený k zástavbě a stanovuje vlastnosti, které takový pozemek pro účely DPH musí splňovat nebo vyznačovat. Důvody nové definice můžeme například najít v senátním tisku č.901: „Cílem zákonodárce bylo zamezit obcházení daně při dodání pozemků určených pro zastavění konkrétní stavbou, ke kterému docházelo v období do konce roku 2015. Šlo o případy, kdy pozemky již připravené a určené k zastavění byly osvobozené od daně s využitím různých postupů spočívajících například v provedení některých prací tak, aby byly provedeny mimo vlastní pozemek a dokončeny po dodání pozemku“. Soudní dvůr Evropské unie (dále jen SD EU) se v rozsudku ve věci C – 71/18 KPC Herning, ze dne 4. 9. 2019, po dlouhé době opět zabýval otázkou dodání pozemku, na kterém stojí budova určená k demolici, za účelem výstavby nové nemovitosti.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 6/2020.