Vydáno: 15. 6. 2020
Schváleno redakční radou
Opatření v daňové oblasti v souvislosti s COVID-19 Ing. Monika Sušánková, Finanční úřad pro Plzeňský kraj Opatření v daňové oblasti v souvislosti s nouzovým stavem jsou přijímána a vydávána postupně, daňové subjekty i odborníci se v nich možná trochu ztrácí, proto je v tomto článku shrnu a trochu okomentuji. Kromě daňové oblasti byla přijata ještě celá řada dalších opatření (ošetřovné, „kurzarbeit“, odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění, posun termínu pro podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění atd.). V tomto článku se ale budu věnovat jen daňové oblasti, a to opatřením spadajícím do působnosti Finanční správy, protože jen v této oblasti je opatření celá řada. Prvními přijatými opatřeními bylo rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení, které byly zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 dne 16. března 2020 (generální pardon I.). Následovalo rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 ze dne 24. března 2020 (generální pardon II.), rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/2020 ze dne 31. března 2020 (generální pardon III.) a rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 7/2020 ze dne 15. dubna 2020 (generální pardon IV.). Zatím poslední rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 9/2020 dne 10. června 2020 (generální pardon V.)