Vydáno: 10. 6. 2020
SARS-CoV-2 a vnitroskupinové financování Martin Koldinský, Senior Transfer Pricing Consultant / Senior Associate, Rödl & Partner V poslední době se množí prohlášení zástupců finanční správy a ministerstva financí, která lze vyložit jednoduše tak, že dopady koronaviru SARS-CoV-2 a souvisejících opatření jsou sice objektivní záležitostí, která negativně ovlivňuje ekonomickou situaci daňových subjektů, ale i tak nelze očekávat žádné slitování či omezení daňových kontrol. Ve skutečnosti lze očekávat spíše pravý opak, tedy nárůst aktivity správce daně a jeho kontrolní činnosti. Pokles ziskovosti Oblast převodních cen je prioritou finanční správy již několik let a ukázalo se, že právě v této oblasti správce daně doměřuje daň velmi často. A jinak tomu nebude ani v následujících měsících a letech. Společnosti realizující transakce se spojenými osobami budou muset své hospodářské výsledky obhajovat s ještě větším nasazením, neboť správce daně bude například u společností s omezeným funkčním a rizikovým profilem i nadále požadovat, aby dosahovaly stabilní ziskovosti, a to pravděpodobně i navzdory tomu, že skupina jako celek bude z objektivních důvodů ve ztrátě.