Vydáno: 29. 6. 2020
Legislativní novinky s komentářem Novela zákona o spotřebitelském úvěru v reakci na mimořádnou situaci spojenou s koronavirem Dmytro Krasovskyj, advokátní koncipient Celý svět se v danou chvíli potýká s koronavirovou krizí a s tím spojenými problémy v oblasti ekonomiky. Jak spotřebitelé, tak i osoby samostatně výdělečně činné, přicházejí o příjmy a je tu tak pravděpodobnost, že se velké množství osob dostane do finanční tísně a nebudou moci splácet své závazky věřitelům. Na tuto situaci se snaží reagovat novela č. 186/2020 Sb. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitel­ském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotře­bitelském úvěru“), která již nabyla účinnosti. Novelizace zákona o spotřebitelském úvěru se dotkla ustanovení § 122, tedy paragrafu upravujícího omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitelů. Než došlo ke změně, tak se tento paragraf týkal výlučně spotřebitelů, avšak nyní se jeho působnost rozšířila i na osoby samostatně výdělečně činné (dále jako „OSVČ“). V důvodové zprávě je výslovně uvedeno, že postavení spotřebitele a OSVČ je vůči poskytovateli úvěru v určitých situacích obdobné. Zákonodárce podotkl, že i když je postavení OSVČ obdobné jako u spotřebitelů, tak jejich ochrana v porovnání se spotřebiteli je nedostatečná. Rozšíření ochrany dle tohoto paragrafu i na OSVČ, má zákonodárce za zcela legitimní.1)
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 6/2020.