Vydáno: 30. 7. 2020
Prošlo odborným dohledem
Účetní a daňové dopady dočasné regulace nájemních vztahů Ing. Ivana Pilařová Pandemie poznamenala celé spektrum života, dotkla se téměř všech osob a ovlivnila současné i budoucí smluvní vztahy. Výjimkou nejsou ani vztahy nájemní. Nájemné je významnou nákladovou položkou nájemců, současně také zdrojem příjmů vlastníků. Jako i jiné oblasti, i nájemné a nájemní vztahy jsou současnou dobou modelovány a ovlivňovány. V článku se zaměříme na účetní a daňové dopady regulace, která dočasně nájemní vztahy modifikuje. Regulace aneb zmírnění dopadů epidemie na nájemce Zmíněnou regulací rozumíme dva zákony, které byly přijaty jako jedno z prvních opatření reagujících na epidemii: