Vydáno: 30. 7. 2020
Novela zákona o dani silniční Ing. Karel Janoušek Zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, a který nabyl účinnosti k 1. 7. 2020, byly také s platností od 1. 1. 2020 sníženy roční sazby daně silniční u všech vozidel s výjimkou osobních automobilů a ostatních vozidel s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny. Ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, tak nově zní takto: (2) Roční sazba daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) činí