Vydáno: 30. 7. 2020
Dopady novely daňového řádu na některé aspekty kontrolní činnosti finančních orgánů Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, BD Consult, s. r. o. V minulých dnech byla přijata pod č. 283/2020 Sb. nejrozsáhlejší novela daňového řádu za poslední léta. V dnešním příspěvku se zaměříme na některé aspekty kontrolních procesů prováděných správcem daně a na porovnání současného stavu se změnami provedenými zmíněnou novelou. Účinnost novely je stanovena od 1. 1. 2021. Daňová kontrola Zahájení daňové kontroly Současný stav