Vydáno: 30. 7. 2020
Nicotnost rozhodnutí finančních orgánů – výběr z judikatury správních soudů Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, BD Consult, s. r. o. Nicotnost rozhodnutí není totéž co jeho nezákonnost. Nicotné rozhodnutí je takové, které vydá správce daně, který k tomu nebyl vůbec příslušný, či právně neuskutečnitelné nebo zjevně vnitřně rozporné nebo rozhodnutí, které je vydáno na základě jiného nicotného rozhodnutí. V dnešním výběru z judikatury správních soudů se budeme zabývat zajímavými rozsudky z této oblasti. 1. Právní způsobilost organizační složky zahraniční právnické osoby a nicotnost rozhodnutí (podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2018 čj. 4 Afs 33/2018 – 66, obdobně NSS ze dne 30. 4. 2020 čj. 3 Afs 9/2018 – 69 a NSS ze dne 12. 3. 2020 čj. 2 Afs 190/2018 – 71)