Související předpisy

Nařízení 268/2020 Sb. změna nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2
Zákon 300/2020 Sb. o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon 247/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
Zákon 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky
Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník
Zákon 183/2017 Sb. změny zákonů v souvislosti s přijetím zákonů o přestupcích
Zákon 133/2020 Sb. o úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Zákon 137/2020 Sb. o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Zákon 242/2016 Sb. celní zákon
Zákon 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Zákon 255/2020 Sb. o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon 80/2019 Sb. změna některých zákonů v oblasti daní a některých dalších zákonů
Zákon 231/2020 Sb. změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Nařízení 199/2018 Sb. nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2
Zákon 263/2020 Sb. změna zákona o úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce
Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Zákonné opatření 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí
Nařízení 202/2020 Sb. , kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Nařízení 265/2020 Sb. , kterým se zrušuje nařízení č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Zákon 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
Zákon 283/2020 Sb. změna daňového řádu a dalších souvisejících zákonů
Zákon 187/2016 Sb. o dani z hazardních her
Zákon 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí

Související výkladová hesla

Prominutí daně nebo příslušenství daně
Vydáno: 3. 8. 2020
Přehled dalších změn souvisejících s koronavirem Ing. Zdeněk Morávek V následujícím příspěvku bychom zrekapitulovali některé další změny, které do právních předpisů přinesla pandemie koronaviru. Zaměřili bychom se na změny, které byly přijaty v průběhu května a června a které mohou mít dopad i na neziskové subjekty. Novela daňového řádu Nejdříve začněme významnou novelou daňového řádu, tedy zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Novela zákona byla zveřejněna jako zákon č. 283/2020 Sb., a byla projednávána jako poslanecký tisk č. 841. Zákon je souborem novel těchto daňových zákonů:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 7-8/2020.