Vydáno: 6. 8. 2020
Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku Zamyšlení nad účetními přístupy a interpretací Národní účetní rady I-39 Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA daňový poradce TAXART CZ s.r.o., odborný asistent JU EF KUF Dne 15. 4. 2019 Národní účetní rada schválila I-39 Interpretaci účetních postupů pro oblast inventarizačních rozdílů pro zásoby a dlouhodobého majetku. Interpretace navrhuje jednotný koncept pro účtování přebytků zásob, dlouhodobého majetku odpisovaného a neodpisovaného. Mimo jiné nabízí náhled na pojem inventarizačních rozdílů a jejich zjišťování. Současně hledá odpovědi na otázky časových dopadů, resp. v jakém období budou zjištěné inventarizační rozdíly vykázány, mají tedy dopad do běžného účetního období nebo se vykáží jako oprava minulých let. České účetní předpisy a inventarizační rozdíly Zákon o účetnictví1) vymezuje inventarizační rozdíl jako rozdíl mezi účetním stavem a zjištěným stavem ke dni provádění inventarizace. Dále uvádí, že v případě, že skutečná hodnota majetku převyšuje účetní hodnotu zjištěnou z účetnictví, jedná se o přebytek. V opačném případě rozdíl vyjadřuje manko. Přitom dle zákona o účetnictví má účetní jednotka povinnost inventarizaci provést minimálně jedenkrát za účetní období ke dni sestavení účetní závěrky.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 10/2020.