Vydáno: 6. 8. 2020
Zásoby – nedokončená výroba a polotovary Ing. Zdenka Cardová V rozvaze jsou na straně aktiv dvě základní velké skupiny majetku – stálá aktiva a oběžná aktiva. V rámci oběžných aktiv jsou v rozvaze na prvním místě zásoby. Mezi položky zásob patří i nedokončená výroba a polotovary. Zaměříme se nejprve na umístění nedokončené výroby a polotovarů v rozvaze a dále na jejich vymezení, oceňování a účtování. Nedokončená výroba a polotovary v rámci skupiny zásob v rozvaze V rozvaze v plném rozsahu, kterou sestavují malé účetní jednotky s povinností auditu, střední a velké účetní jednotky, je (jako v jediné ze tří možných rozvah v současné době v našich podmínkách závazně sestavovaných) na samostatném řádku uvedena položka Nedokončená výroba a polotovary:
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 10/2020.