Vydáno: 6. 8. 2020
Otázky a odpovědi: Poloviční odpis a odpis zůstatkové ceny Ing. Ivana Pilařová Pokud prodáme neodepsanou věc, můžeme si při vyřazení uplatnit zůstatkovou cenu do daňových nákladů. K čemu je potom dobré využít ještě poloviční odpis v roce prodeje, když můžeme zaúčtovat pouze zůstatkovou cenu? Uplatnění daňového odpisu není (až na výjimky) povinné. Může se tak stát, že v době prodeje odpisovatelného majetku se při úplné absenci daňových odpisů od samého začátku zařazení aktiva, zůstatková cena rovná původní vstupní ceně. Pak se tato zůstatková/vstupní cena zahrne do nákladů a dojde k vyřazení majetku prodejem. Pouhá možnost (nikoliv povinnost) uplatnění daňových odpisů v poloviční výši v roce vyřazení majetku platí i v případě prodeje majetku. Není tedy potřeba (ale zároveň je možné) v souvislosti s prodejem majetku odpisy uplatnit. 
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 10/2020.