Vydáno: 6. 8. 2020
Vybrané závěry Koordinačního výboru Komory daňových poradců – 2. část Ing. Ivana Pilařová Mezi daňovými odborníky proslavené a oblíbené závěry Koordinačního výboru vznikají z odborných jednání zástupců Komory daňových poradců a zástupců státní správy, kterými jsou obvykle zaměstnanci Generálního finančního ředitelství. Představíme si některá zajímavá stanoviska vztahující se zejména k fyzickým osobám, k problémům, které se často vyskytují a z jejichž řešení se můžeme poučit. Závěry a stanoviska z těchto jednání nejsou samozřejmě žádným výkladem zákona, neboť to může v České republice činit pouze soud. Z praktického pohledu lze tyto závěry považovat za bezpečná daňová řešení, která nebudou na daňových kontrolách zpochybněny, neboť byly odsouhlaseny právě nadřízeným orgánem finančních úřadů. Ne každý problém projednávaný Koordinačním výborem však vyústí ve shodné stanovisko obou stran, jednání pak skončí s rozporem a do praxe žádnou jistotu nepřináší. Naopak shodná stanoviska jsou pro praxi velkým přínosem. V tomto dílu jsem vybrala případy řešení zaměstnaneckých benefitů, cestovních náhrad, prodejů majetku fyzické osoby s následným osvobozením těchto příjmů, zamyšlení nad nakládáním s nehmotným majetkem v daňové evidenci a velmi zajímavý rozbor daru při osvojení. Ačkoliv budu vycházet z řešení a stanovisek Koordinačního výboru, rozšířím danou oblast i o související problémy, které již nejsou předmětem řešení KOOV.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 10/2020.