Vydáno: 6. 8. 2020
Zákaz „nekonečné“ lhůty pro stanovení daně kvůli řetězení ztrát – prověřen soudem Ing. Martin Děrgel Hlavním definičním znakem podnikání je, že se jedná o činnost vykonávanou za účelem dosažení zisku. Tedy zjednodušeně řečeno, aby podnikatel více vydělal, než utratil. Cesta za ziskem ovšem bývá plná překážek, jako jsou konkurenti, podvodní obchodní partneři, silná státní regulace, anebo neviditelný organismus, kvůli kterému načas zamrzne ekonomika na celé planetě. A tak se stává, že podnikatel tu a tam utrpí větší nebo menší ztrátu. Ostatně také v osobním životě, ačkoli asi všichni kráčíme za štěstím, přesto nás někdy postihne neštěstí... Daňové právo ke ztrátám přistupuje obezřetně, mohou totiž sloužit k nekalým daňovým optimalizacím, zvláště u obchodních korporací zapojených do holdingové struktury. Všeobecně nejznámější informací o daňové ztrátě je, že si o ní lze během dalších pěti let snížit základ daně z příjmů a tedy i daň. Daleko méně se ví o jejich procesní nevýhodě – prodloužení lhůty pro stanovení daně. Daňová ztráta totiž o 5 let oddálí konec hrozícího doměření vyšší daně berňákem, který si navíc dosud vykládal tuto možnost nad rámec zákona, což mu nyní zakázal soud. Vznik daňové ztráty za zdaňovací období Obecně vzato, zisk nebo ztrátu neodhalíme z jednoho údaje, ale je třeba je vypočíst jako rozdíl nejméně dvou položek: příjmů a výdajů, resp. výnosů a nákladů. Z hlediska daní z příjmů můžeme za daňový zisk označit základ daně, o který zdanitelné příjmy (výnosy) přesahují daňově uznatelné výdaje (náklady) poplatníka za jedno zdaňovací, příp. jiné období. Z čehož logicky vyplývá, že naopak daňovou ztrátou bude částka, o níž daňově účinné výdaje (náklady) přesahují zdanitelné příjmy (výnosy). Zákonnou definici daňové ztráty najdeme v § 38n odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“): „Pokud výdaje (náklady) upravené podle § 23 převyšují příjmy upravené podle § 23, je rozdíl daňovou ztrátou.“
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 10/2020.