Vydáno: 6. 8. 2020
Otázky a odpovědi: Pohledávky za společností v likvidaci vymazané z obchodního rejstříku Ing. Ivana Pilařová Společnost A (s. r. o.), plátce DPH, uzavřela nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor se společností B (s. r. o.), neplátcem DPH. Společnost B se dostala do likvidace a následně došlo k výmazu společnosti z obchodního rejstříku. Společnost B i po výmazu z obchodního rejstříku prostory fakticky užívala. Společnost A se o výmazu společnosti B z obchodního rejstříku dozvěděla až s několikaměsíčním zpožděním. Společnosti A tak zůstaly v účetnictví neuhrazené pohledávky, které vznikly z faktur vystavených, jak před datem výmazu z obchodního rejstříku, tak po datu výmazu z obchodního rejstříku. Co by nyní měla společnost A s pohledávkami udělat a jaké to bude mít daňové dopady? Výmazem z obchodního rejstříku dochází k zániku právní osobnosti právnické osoby (tj. přestává existovat jako právní subjekt). Je zřejmé, že s neexistující právnickou osobou není možné uzavírat (ani mít uzavřené z minulosti) obchodní vztahy, tedy ani nájemní smlouvu. Neexistující firma také nemůže užívat žádné najaté prostory. Pokud byly za dobu neexistence protistrany vystavovány faktury, pak je to chybný postup a musí být stornovány. Nemohlo dojít ke vzniku ani pohledávky vůči neexistujícímu subjektu, ani ke vzniku výnosu pronajímatele. Účetně se nejedná o odpisy existující pohledávky, ale o storno neexistující pohledávky (–311/–602). Jedná se o zápis s dopadem do základu daně (tj. i z pohledu daně z příjmů výnosy nevznikly).  Pokud byl prostor užíván, je třeba zjistit, kdo byl skutečným uživatelem dotyčných prostor a vystavít faktury na tuto osobu. Výnosy z těchto faktur jsou zdanitelné.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 10/2020.