Vydáno: 7. 8. 2020
Prošlo odborným dohledem
Likvidace společnosti s ručením omezeným doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Řada důvodů může vést k tomu, že společníci s ručením omezeným již nechtějí nebo nemohou pokračovat ve své podnikatelské činnosti (viz článek autorky Umění odejít aneb zánik účasti společníka v s. r. o. v č. 3/2020 Účetnictví v praxi). To však nemusí znamenat konec obchodní korporace jako právnické osoby. Může však nastat situace, kdy dojde k dobrovolnému nebo nucenému zrušení společnosti s ručením omezeným bez právního nástupce, anebo s právním nástupcem (přeměna). Jestliže se nejedná o zrušení společnosti s právním nástupcem, s výjimkou řešení úpadku konkursem, musí vždy následovat likvidace. Ukončení činnosti s. r. o. bez právního nástupce Obdobně jako při procesu konstituování společnosti s ručením omezeným (dále také „s. r. o.“), kde se rozlišuje mezi založením a vznikem, diferencuje obchodní právo i mezi zrušením a zánikem společnosti.