Vydáno: 7. 8. 2020
Prošlo odborným dohledem
K čemu jsou u pohledávek dobré zákonné opravné položky Ing. Martin Děrgel Opravné položky slouží k opravě, resp. snížení účetní hodnoty problémového majetku, jehož aktuální hodnota je z nejrůznějších důvodů dočasně nižší. Pokud se po čase ukáže předpoklad o pouhé dočasnosti snížené hodnoty majetku jako správný, dojde zrušením opravné položky k obnovení původní hodnoty majetku. Jestliže však budoucnost bude ještě temnější, než jsme očekávali, můžeme podle okolností buď opravnou položku dále zvýšit anebo předmětný majetek zcela odepsat, případně zlikvidovat. V podnikatelské praxi přitom převažují opravné položky k pohledávkám, což je dáno nejen trvalou nejistotou, zda dlužník nakonec skutečně dostojí svému závazku a plně je uhradí, ale hlavně tím, že pouze tyto mohou být za určitých podmínek daňově účinné. Účel opravných položek Za normálního očekávaného stavu věcí pohledávku coby součást oběžných aktiv dříve nebo později nahradí peníze – tedy jiný druh oběžných aktiv – a náklady ani výnosy věřitele nebudou nijak ovlivněny. Výnosy totiž přinesl zpravidla již vznik pohledávky, takže její konec (splnění) ovlivní účetní výkazy pouze rozvahově.