Vydáno: 7. 8. 2020
Prošlo odborným dohledem
Manka a škody z pohledu účetnictví, daně z příjmů a DPH v podmínkách roku 2020 Ing. Ivana Pilařová O ztráty na majetku, ať už se jedná o manka či škody, nikdo nestojí a děláme všechno pro to, aby nenastaly. Přesto se těmto „nechtěným“ nákladům pravděpodobně nelze důsledně vyhnout. Následující řádky věnujeme rozboru různých druhů mank a škod a jejich řešení z pohledu účetnictví, daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Manka u podnikatelských subjektů Manko v účetnictví Povinnost inventarizace, její druhy, způsoby a doby provedení včetně náležitostí inventurních soupisů jakožto výstupů z tohoto procesu, stanoví zákon o účetnictví v ustanoveních § 29 a 30. Výsledkem inventarizace pak jsou zejména inventarizační rozdíly, kterými se rozumí rozdíly mezi skutečným stavem a stavem v účetnictví, a další účetně významná zjištění ohledně aktuálního stavu majetku (např. pro účely tvorby opravných položek, rezerv a odpisů). Pro účely tohoto příspěvku se zaměříme pouze na inventarizační rozdíly, které podle charakteru rozdílu nazýváme mankem či přebytkem. Oporou pro postup zaúčtování inventurních rozdílů je ČÚS 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.